Jeg har ferie fra og med den 4/7 til og med den 26/7